Kompetenser

Inom SAR Sweden utbildar och kvalitetssäkrar vi våra medlemmar. Genom Polisen utbildas vi i en metod som används internationellt av polis och militär för att kartlägga försvinnanden och genomföra sökinsatser. För att upprätthålla aktuella kunskaper tränar vi regelbundet och genomför årliga certifieringar.

 • Efterforskning av försvunna personer (EFP)
  En av viktigaste kunskaperna vid efterforskningen ligger i den metoden som används av Polisen s.k. Managing Search Operations (MSO). Detta är den internationella metoden polisen använder för att kartlägga och planera eftersök av försvunna personer. Det är polisen som utbildar SAR Swedens medlemmar i MSO.

 • Kartläsning och kompassnavigering
  För att kunna hitta och ta oss fram i skog och terräng behöver vi kunna navigera med hjälp av karta och kompass. Vi behärskar mörkernavigering.

 • Första hjälpen och Hjärt- lungräddning med defibrillator (D)HLR Det finns alltid en risk att den försvunna personen kan vara skadad eller sjuk. Vi ska kunna utföra första hjälpen tills dess att mer avancerad sjukvård anländer.

 • Hundförare, spår och eftersök
  Hundarna samt förarna i våra ekipage har krav på kvalitetssäkring. Funktionskontroll utförs årligen.

 • Samband – (RAKEL)
  Vi använder RAKEL, det kommunikationssystem som polisen och flertalet andra viktiga samhällsfunktioner använder, som till exempel ambulans och räddningstjänst.

 • ATV och MC
  Våra ATV och MC-förare har mångårig erfarenhet av hantering och framförande. Vissa har även erfarenheter på internationell tävlingsnivå. Fordonen kan ta sig fram i mycket svårtillgänglig terräng men framför allt täcka av stora ytor där exempelvis bilar inte kan användas.