Om SAR SWEDEN

Inom SAR Sweden vill vi bidra till ett säkrare samhälle. Våra medlemmar drivs av att medverka till denna positiva förändring. Sedan 2010 står vår organisation till Polisens förfogande där vi medverkar för att rädda liv. 

UPPDRAG
Vårt huvudsakliga uppdrag är att bistå polisen vid efterforskning av försvunna personer. Vi arbetar enligt polisens egna metoder och vi har särskilt utbildats för de räddningsinsatser vi deltar i.

När personer försvinner krävs ofta stora räddningsinsatser för att genomsöka exempelvis skogar och vattendrag. Det är polisen som ansvarar för efterforskning av försvunna personer men räddningsinsatser är både tids- och personalkrävande och ibland behöver polisen ta in externa sökresurser. I det läget kan SAR Sweden göra betydelsefulla insatser. Det är alltid polisen som avgör om vi ska kallas ut.

Bland våra resurser finns terränggående fordon som ATV, UTV, MC, UAS, och hundförarpatruller.VISION
SAR Swedens vision är att utveckla verksamheten nationellt och med fler kompetensområden. Vi vill kunna hjälpa till vid fler allvarliga händelser som till exempel skogsbränder, översvämningar och andra för samhället riskfyllda situationer.

Vårt mål är att bli en lika respekterad, betydande och erkänd organisation som till exempel Sjöräddningen och Fjällräddningen, både av myndigheter och av allmänheten.


Tiden är en avgörande faktor när liv står på spel. SAR Sweden gör en viktig insats genom att de är välutbildade och snabbt kan sättas in som extra sökresurs.

— Bengt Gustavsson, Poliskommissarie, Regionsansvarig för efterforskning av försvunna personer i Stockholms län


HISTORIA

2010 kontaktade Svenska ATV-föreningen Polisen om att hjälpa till vid efterforskning av försvunna personer. Polisen anordnade en grundkurs 2011 för ekipage från SATV samt ekipage från Frivilliga motorcykelkåren (FMCK).

De utbildade ekipagen sattes upp på en larmlista hos polisen för att kunna ringas in vid efterforskning av försvunna personer.

2014 startades en gemensam förening vars huvuduppdrag skulle vara att bistå samhället med kvalificerade resurser vid efterforskning av försvunna personer.

2015 bildades SAR Sweden. Hundgruppen startades samma år.