Ett larm

Januari, minus 13 grader

21:30 Telefonen ringer hos en av SAR Swedens koordinatorer. Det är RLC (Region ledningscentralen)  som efterfrågar resurser från SAR Sweden för efterforskning av en kvinna född 1944 som lider av Alzheimer. Hon har varit försvunnen från sitt boende där hon vårdas sedan 18:30 då personalen såg henne sist.

21:40 Efter sammanställning och analys av den information som Polisen initialt informerat om drar SAR Swedens koordinator ut ett larm via mobilapp, sms och komradio (RAKEL).  Samtliga tillgängliga resurser behövs för eftersök av den försvunna kvinnan. Informationen om kvinnan såsom signalement (bild), ålder, fysisk och medicinsk kondition skickas ut via appen.

Det skickas även med en så kallad brytpunkt (samlingsplats) där Polisens insatschef samlar alla tillgängliga resurser som ska delta i sökandet.

21:45 De första resurserna från SAR Sweden rapporterar in att de är tillgängliga och meddelar samtidigt ungefärlig tid när de beräknas anlända till brytpunkten. Koordinatorn meddelar i sin tur polisinsatschefen vilken typ av resursers som har anmält sig.

22:15 De första resurserna från SAR Sweden anländer till brytpunkten. Där tar man direkt kontakt med SAR Swedens koordinator som informerar om läget och tilldelar instruktioner och order utifrån Polisens insatschef.

22:45 Efter att noggrant studerat och diskuterat tilldelade sektorer blir delar av SAR Swedens fordonsgrupp bestående av ATV och MC´s utskickade. Uppgiften är att patrullera så kallade ledstänger, som finns inom sökområdet där Polisen tror att kvinnan befinner sig i.

23:05 Tre av SAR Swedens hundpatruller blir tilldelade enskilda sektorer. Uppgiften blir att söka av ett större skogsområde då äldreboendet ligger i närheten av ett stort naturreservat. Det är mörkt och kallt ute och man kontrollerar att lampor och övrig utrustning fungerar som de ska. Väl framme vid segmentet anmäler man sig via radion att man påbörjar söket.

00:30 Meddelar en av SAR Swedens fordons förarna att dom hittat en sko samt skickar in en bild och plats till SAR Swedens koordinator som meddelar Polisen som kontrollerar med anhöriga om skon kan tillhöra den försvunna personen.

00:40 Återkommer Polisen och meddelar att skon inte tillhör den försvunna personen.

01:00 Flera resurser har nu anlänt och blir tilldelade sektorer att söka av.

03:04 Meddelar en av SAR Swedens hundförare att dom hittat en jacka som stämmer överens med den jacka som den försvunna personen hade på sig vid försvinnandet vilket strax där efter också bekräftas av Polis att jackan med största sannolikhet till hör den försvunna personen.

03:20 Polisen meddelar SAR Swedens koordinator att dom vill få nya sektorer avsökta med anledning av den hittade jackan

03:55 Meddelar en av SAR Swedens hundförare att man hittat personen under en gran nerkyld.

03:58 Tillkallas ambulans

04:11 En SAR resurs möter upp ambulansen och lotsar den till rätt plats.

04:15 Ambulansen har blivit lotsat till närmaste körbara punkt och ambulanspersonalen blir sedan lotsade ut till personen i skogen.

04:25 SAR Sweden resurser och ambulanspersonal hjälps åt att transportera personen till ambulansen.

04:35 Lämnar ambulansen mot närmaste sjukhus för fortsatt vård av personen

04:50 Avslutar SAR Sweden sin insats och våra resurser kan åka hem och vila upp sig