SAR SWEDENS organisation

SAR Sweden har tre huvudsektioner. En fordonsgrupp, en hundgrupp samt en patrullgrupp. Ansvaret för gemensam träning, praktiska övningar samt utbildning ligger på respektive grupp. SAR Swedens styrelse ansvarar för samordning av de olika grupperna och för övergripande utveckling av verksamheten.

FORDONSGRUPPEN

Våra förare har mångårig erfarenhet av framförande, tekniker och hantering av ATV och MC. Många har dessutom tävlingsmeriter. Gruppens funktion är snabbhet, flexibilitet och kraftfullhet och den kan med mycket kort varsel påbörja efterforskning inom utpekade sektorer. Fordonen kan även användas för transport av personal till och från otillgängliga områden där inte bilar kan ta sig fram.


HUNDGRUPPEN

Ekipagen måste årligen avlägga ett funktionsprov där det kontrolleras om ekipaget är lämpad att användas för efterforskning av förvunnen person.


PATRULLGRUPPEN

Vid ett larm så behöver vi även personal som kan patrullera och söka på specifika platser/byggnader. Det är oftast någon från patrullgruppen som biträder hundförarna som kartläsare. Resurser härifrån åker även ofta med bak på en ATV. Patrullgruppen har navigation och spårteknik som spetskompetens.