På lördagseftermiddagen gick larmet om en ung försvunnen person i norra Stockholm. 25 resurser på plats sökte.
Efter 5 timmars sök påträffades personen och vi kunde återgå.