Under kvällen gick larmet om en försvunnen person i norra Stockholm,
Under tiden vi är på väg till samlingsplatsen påträffar en polispatrull personen och våra resurser kunde vända och åka hem.