Under natten har över 20st resurser befunnit sig runt Arlanda flygplats och sökt efter en försvunnen man.